Wsparcie underwritingu

We współczesnym świecie istnieje niezmiernie szeroki wachlarz ubezpieczeń na życie. Niejednokrotnie, szczególnie przy wysokich sumach ubezpieczenia, Towarzystwo Ubepieczeniowe zleca ocenę ryzyka ubezpieczonego.

Firma EOM jest przygotowana na świadczenie usług związanych z oceną ryzyka. Zapewniamy gromadzenie niezbędnych danych do oceny ryzyka osoby wnioskującej o ubezpieczenie. Rozmowa telefoniczna odbywa się w ustrukturyzowanej formie zbierania informacji, tj. przy użyciu internetowego formularza wywiadu indywidualnego dla każdego Towarzystwa Ubezpieczeniowego kwestionariusz składa się z zestawu ściśle określonych pytań wstępnych oraz doprecyzowujących ocena ryzyka jest przeprowadzana na podstawie wyników uzyskanych w tym wywiadzie.

Firma EOM dzięki bogato rozwiniętym relacjom z placówkami medycznymi, oferuje szeroki wachlarz świadczeń specjalistyczno – diagnostycznych niezbędnych do oceny ryzyka. Wirtualna Karta Pacjenta umożliwia stały wgląd do przebiegu określonego procesu, a szybkie i profesjonalne doradztwo pozwalają na doskonałą koordynację działań.

Dzięki tak zoptymalizowanemu systemowi wnioskujący o ubezpieczenie mogą czuć się pewnie i spokojnie, ponieważ konsultanci EOM umówią go na wizytę lekarską do najodpowiedniejszej placówki na terenie całego kraju, w której proces oceny ryzyka zostanie zakończony.Jest to niezwykle komfortowe rozwiązanie dla Towarzystwa Ubezpieczeniowego, gdzie cały proces underwritingu przejmuje EOM, gwarantując profesjonalną obsługę.