ICF

Czym jest ICF?

ICF należy do zbioru komplementarnych względem siebie klasyfikacji dotyczących zdrowia i czynników z nim związanych, zalecanych przez WHO i polecanych do stosowania we wszystkich krajach świata. Do ICF należy również aktualnie stosowana klasyfikacja ICD10.

Za pomocą ICF możliwe jest opisanie funkcjonowania człowieka w powiązaniu z jego problemami zdrowotnymi. Nie jest to klasyfikacja ludzi, lecz jest to klasyfikacja proponująca opis funkcjonowania człowieka odnoszący się do ciała ludzkiego, aktywności człowieka jako jednostki oraz jego uczestnictwa w życiu społecznym.


Dlaczego ICF?

Reagując na potrzeby Towarzystw Ubezpieczeniowych oraz stale podnosząc jakość naszych usług, w tym podejścia kompleksowego – holistycznego – do poszkodowanego oraz mając na celu ujednolicenie procedur orzecznictwa, wprowadzamy nowe narzędzie. Będzie ono przydatne szczególnie w obszarze odpowiedzialności cywilnej. Pozwoli na definytywne zamknięcie wielu spraw bez obaw o dodatkowe roszczenia.